Tagság


A Rotary nem egy titkos szervezet, ellenkezőleg, tevékenységét igyekszik a legnagyobb nyilvánosság mellett végezni. Tagjait fel lehet ismerni az általuk viselt Rotary-jelvényről, amely olykor utal a Rotaryban betöltött tisztségükre is. Szociális projektjei, rendezvényei nyilvánosak a lakóhelyi közösség számára, a klubok minden tevékenysége a nyilvánosság előtt zajlik.   A Rotary nem egy tetszés szerinti egyesület, hanem az idő próbáját kiállt, közeli barátok klubhálózataként működő, azonos elveket és értékeket valló emberek nagy világközössége. A Rotary ebben különbözik minden más szervezettől a környezetünkben, és ez határozza meg az értékét az egyén számára.   A Rotary nem mozgalom, nem lehet „csak úgy” belépni: tag csak az lehet, akit meghívnak a klubba, és taggá válásához elnyeri két rotarys klubtag ajánlását. Ezután a klub vezetősége, illetve a klubtagok titkos szavazással döntenek a jelölt tagságáról.   A rotarysok általában olyan, köztiszteletben álló embereket igyekeznek ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, gondolkodásukkal, személyiségükkel megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas erkölcsi követelményeinek megfeleljenek.   A Rotary nem szakmai szervezet: a klubok számára előírás, hogy tagjaik ne egy szakterület képviselői legyenek, hanem minél színesebb legyen egy-egy klub tagjainak foglalkozási összetétele, indirekt módon segítve ezzel a különböző üzleti és szakmai körök találkozását.
 
Minden Rotary klub önálló, de a Rotary Internationalbe történt felvétele után a Rotary világszervezet része lesz, és arra kötelezi magát, hogy követi a Rotary céljait, betartja a szabályait.   Minden klub egyedileg dönti el, hogy kit vesz fel tagjai közé, kit választ elnöknek, klubtisztségviselőnek a tagjai közül, milyen szociális projekteket indít vagy támogat. A tagok pedig egyénileg döntenek arról, hogy egy-egy projektben mennyi és milyen munkát vállalnak.   Örök igazság, hogy a hagyományok, a rítusok ismerete, tisztelete, betartása és gyakorlása borzasztóan fontos minden szervezetben. Így van ez a Rotaryban is. A klubtagok hetente találkoznak klubülésen, ezt nagyon komolyan veszi a szervezet. A Rotary-tagok számára az ülések kétharmadán kötelező a jelenlét, különben megszűnik a Rotary-tagságuk. A kötelező jelenléti arány teljesítését segíti, hogy a tagok vidéki vagy külföldi elfoglaltságuk során látogathatják az ottani klubok ülését.   Korhatár nincs, de a Rotary klubok tagsága jellemzően 30 év feletti, már egzisztenciával rendelkező, közösséget építő egyénekből áll.

A tatabányai Rotary Club tagjai:


Tovább az eszköztárra